fbpx
ขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงาน

1. แจ้งข้อมูลงาน
ได้แก่ ข้อมูลต้นฉบับ และตัวอย่างงานหรือ concept งานที่อยากได้ ซึ่งความยากง่ายของข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อการทำราคา
2. ประเมินราคา
ช่วงที่ได้รับแจ้งข้อมูลเบื้องต้น ทางเราอาจแจ้งราคางานดีไซน์คร่าวๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และจะแจ้งราคาที่แน่นอนหลังได้รับข้อมูลต้นฉบับ
3. ยืนยันการสั่งผลิต
ทางเราจะส่งใบเสนอราคาไปให้ลูกค้าพิจารณาการสั่งผลิต
4. เลือกแบบ
ทางเราจะเสนอรูปแบบการจัดวาง และออกแบบปกให้ลูกค้าพิจารณา 2 แบบ
5. ยืนยันการเลือกแบบ
เมื่อเลือกแบบที่ต้องการได้แล้ว แต่ต้องการปรับแก้ในรายละเอียด สามารถแจ้งได้ในขั้นตอนนี้ โดยการแก้ไขนี้จะเป็นต้นแบบการดีไซน์ในส่วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งสามารถปรับได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
6. จัดหน้าจากข้อมูลต้นฉบับตามแบบที่ลูกค้าเลือก
ขั้นตอนนี้ทางเราจะมีการตรวจพิสูจน์อักษรไฟล์งานต้นฉบับที่มาจากลูกค้าเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนส่งงานให้ลูกค้า
7. ส่งลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและการดีไซน์
เมื่อส่งลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของดีไซน์ และเนื้อหาครบถ้วนแล้ว ทางเราก็จะจัดส่งไฟล์งานต้นฉบับทั้งหมดให้ลูกค้า
8. ผลิตรูปเล่ม
เมื่อข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากลูกค้าต้องการผลิตรูปเล่ม ทางเรายังมีบริการจัดพิมพ์และเข้าเล่มให้ท่าน