fbpx

วิธีส่งไฟล์งาน

ข้อมูลต้นฉบับ

เนื้อหาต้นฉบับควรเป็นไฟล์ Word Processor เช่น Microsoft Word, OpenOffice.org, Pladao Office Writer เป็นต้น หรือถ้าลูกค้ามีไฟล์อาร์ตเวิร์คที่เป็น .ai .esp หรือ .indd ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน


รูปภาพ

ต้นฉบับรูปภาพควรมีความคมชัด และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ที่ขนาดพิมพ์จริง ไฟล์เป็นนามสกุล tif หรือ psd ถ้านามสกุลไฟล์เป็น jpg ไม่ควรบีบอัดคุณภาพน้อยกว่าระดับ 9