fbpx
บริการจัดหน้า

รับจัดหน้าหนังสือ

Layout2book บริการผลิตไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (interactive) และ ไฟล์ Flipping book โดยไฟล์ Flipping book จะมีลูกเล่นเยอะกว่า สามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบได้
เนื้อหาเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียงไว้อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละประเด็น แต่ละช่วงเหตุการณ์ สามารถดึงความสนใจผู้อ่านได้ในตัวอยู่แล้ว แต่การจัดองค์ประกอบต่างๆ อย่างภาพและลายเส้นให้ร้อยเรียงไปตามเรื่องราว ก็ สามารถสร้างความรู้สึกร่วมได้ดี เช่น พ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวต่างประเทศ มักดีไซน์ให้มีกลิ่นอายของสถานที่ หรือ วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
เนื้อหามีทั้งข้อมูลทางวิชาการ หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ซึ่งอาจดูไม่น่าสนใจเท่าไรนัก การจัดวางข้อความและภาพประกอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากจัดเนื้อหาให้ดูสบายตา เชื่อหรือไม่ ว่าหนังสือเหล่านี้จะดูน่าสนใจขึ้นมากเลยทีเดียว
รายงานประจำปี หรือหนังสือแสดงผลประกอบการประจำปี นอกจากข้อมูลต้องมีความถูกต้องครบถ้วนแล้ว ยัง มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งตาราง ตัวเลข และรูปภาพ จำเป็นต้องใช้ความละเอียดในการจัดวางอย่างมาก หากไม่มีประสบการณ์และการวางแผนที่ดีแล้ว ย่อมเกิดความผิดพลาดได้ง่าย
หลายคนที่เคยเห็นหนังสือธรรมะ หรือหนังสือสวดมนต์กันบ่อยๆ คงทราบดีว่าปัจจุบันมีหลายแบบ หากเป็นหนังสือธรรมะสำหรับเด็กๆ แน่นอนว่าจะต้องมีภาพและสีสันต่างๆ ดึงดูดสายตาให้ไม่น่าเบื่อ ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่มีทั้งขนาดกะทัดรัดพกพาง่ายและแบบเล่มใหญ่อ่านง่ายสบายตา ไม่ว่าจะจัดทำเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อแจกเป็นธรรมทานก็สร้างความสุขและความรู้ให้กับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี
โดยหลักๆ แล้ว แคตตาล็อกภาพสินค้าจะมี การนำเสนอ 2 ประเภท คือ เน้นการให้ข้อมูลสินค้า เช่น ประโยชน์ การใช้งาน คุณภาพ ฯลฯ และอีกประเภทคือ การเน้นรูปสินค้าที่มีหลายรุ่น หลายแบบ หลายสี สิ่งเหล่านี้หากไม่จัดวางให้ดี จุดเด่นของการนำเสนอก็จะถูกกลืนจนขาดความน่าสนใจไป การจัดองค์ประกอบของภาพและการใช้สีให้เหมาะสมนอกจากงานจะดูน่าสนใจขึ้นแล้ว อาจสร้างการจดจำเอกลักษณ์ของตัวสินค้าได้อีกด้วย..
หนังสือปรับวิทยฐานะถือเป็นผลงานของข้าราชการครู ใช้เพื่อเลื่อนขั้นฐานะทางวิชาการ ส่วนวิทยานิพนธ์เป็นผลงานของนักศึกษา ใช้เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาที่เรียนรู้มา หนังสือทั้งสองชนิดมีลักษณะการเขียนเหมือนกันคือ เป็นหนังสือทางวิชาการ มีรูปแบบที่แน่นอน เป็นทางการ เน้นความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและภาษาที่ใช้ ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องของเนื้อหานี้ หากจัดให้ดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างมาก
หนังสือประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ล้วนสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือได้ทั้งสิ้น ซึ่งหากออกแบบจัดวางไม่ดี งานที่ออกมาอาจเลอะเทอะ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกจุดหนึ่งคือ การคงความเป็นเอกลักษณ์เหล่านั้นไว้ในเนื้อหาของหนังสือทุกๆ รายปักษ์หรือรายเดือน ดูเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ไม่ซ้ำซากจำเจ