fbpx

แคตตาล็อก & โบรชัวร์

โดยหลักๆ แล้ว แคตตาล็อกภาพสินค้าจะมีการนำเสนอ 2 ประเภท คือ เน้นการให้ข้อมูลสินค้า เช่น ประโยชน์ การใช้งาน คุณภาพ ฯลฯ และอีกประเภทคือ การเน้นรูปสินค้าที่มีหลายรุ่น หลายแบบ หลายสี สิ่งเหล่านี้หากไม่จัดวางให้ดี จุดเด่นของการนำเสนอก็จะถูกกลืนจนขาดความน่าสนใจไป การจัดองค์ประกอบของภาพและการใช้สีให้เหมาะสมนอกจากงานจะดูน่าสนใจขึ้นแล้ว อาจสร้างการจดจำเอกลักษณ์ของตัวสินค้าได้อีกด้วย