สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / อีบุ๊ค (e-book)

E-Magazine
E-Catalog
E-Book
E-Book (Pdf)
E-Catalog
E-Book
E-Book

Layout2book บริการผลิตไฟล์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF (interactive) และ รับทำไฟล์ / แปลงไฟล์ e-book จาก pdf เป็น Flipping book แบบ html หรือ exe

*หมายเหตุ หนังสือตัวอย่างทุกเล่มเป็นไฟล์ Flipping book ยกเว้น หนังสือเอนไซม์ที่เป็นไฟล์ PDF (interactive)