fbpx

นิตยสาร & วารสาร

หนังสือประเภทนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ล้วนสร้างจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือได้ทั้งสิ้น ซึ่งหากออกแบบจัดวางไม่ดี งานที่ออกมาอาจเลอะเทอะ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกจุดหนึ่งคือ การคงความเป็นเอกลักษณ์เหล่านั้นไว้ในเนื้อหาของหนังสือทุกๆ รายปักษ์หรือรายเดือน ดูเป็นรูปแบบเดียวกัน แต่ไม่ซ้ำซากจำเจ