fbpx

พ็อคเก็ตบุ๊ค

เนื้อหาเรื่องราวที่ถูกเรียบเรียงไว้อย่างต่อเนื่อง ในแต่ละประเด็น แต่ละช่วงเหตุการณ์ สามารถดึงความสนใจผู้อ่านได้ในตัวอยู่แล้ว แต่การจัดองค์ประกอบต่างๆ อย่างภาพและลายเส้นให้ร้อยเรียงไปตามเรื่องราว ก็สามารถสร้างความรู้สึกร่วมได้ดี เช่น พ็อคเก็ตบุ๊คท่องเที่ยวต่างประเทศ มักดีไซน์ให้มีกลิ่นอายของสถานที่ หรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ