fbpx

วิทยานิพนธ์ & ปรับวิทยฐานะ

หนังสือปรับวิทยฐานะถือเป็นผลงานของข้าราชการครู ใช้เพื่อเลื่อนขั้นฐานะทางวิชาการ ส่วนวิทยานิพนธ์เป็นผลงานของนักศึกษา ใช้เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาที่เรียนรู้มา หนังสือทั้งสองชนิดมีลักษณะการเขียนเหมือนกันคือ เป็นหนังสือทางวิชาการ มีรูปแบบที่แน่นอน เป็นทางการ เน้นความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและภาษาที่ใช้ ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องของเนื้อหานี้ หากจัดให้ดีสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างมาก

หนังสือวิชาการ